Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Gij was in de hemelse heerlijkheid
waar de Vader is, aan Zijn rechterhand
Gij zijt vandaar gegaan naar onze tijd
om ons terug te brengen naar Uw land

Gij zijt het menselijk leven doorgegaan
in alle maten en in alle breedten
op Moria heeft het kruis van U gestaan
nu zijt Ge aan God’s rechterhand gezeten

om weer te komen op de dag door God bepaald
aan het hoofd van de hemelse legermachten
de dag waarop Gij al Uw kinderen thuishaalt

Gij zijt De Heer in de hemelse heerlijkheid
wij zien uit naar Uw Dag die wij blij verwachten
U brengt ons thuis in Eden’s Hof in eeuwigheid

bij: Handelingen 15 : 16 - 18; Mattheüs 24 : 36;
Hebreeën 1; Openbaring 7 : 17.