Dichter: Yiooda Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Alle naties, looft de Heer! Looft de Heer, heidenen uit alle volken en talen, Prijst Hem toch, alle natiën in al uw verhalen. Want door Zijne welwillende genadigheid, blijft de Heer getrouw tot in alle eeuwigheid. Halleluja, God zij eer! Halleluja looft de Heer.