Dichter: Harder, Frans den - Gebeden Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

‘k Zie op mijn weg zo veel gevaren,
’t zijn vaak gedachten in mijn eigen geest
die zich verzetten allermeest
tegen de God die wil bewaren.

‘k Hoor zoveel woorden uit de monden
van hen die schimpen op Uw naam
die zich verzetten tegen de faam
van Hem die leed voor onze zonden.

Schrijf toch Uw Woord van liefde
en geef Uw regels ons maar in de hand
want zo schenkt U ons ’t Vaderland.

U bent het die ons zo geriefde
dat wij geloven in des Heren naam
die ons vol vreugd’ wil laten gaan.


Bij Psalm 119:50-51