Dichter: Harder, Frans den - Gebeden Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Uw stem heeft toch bezit van ons genomen,
U spreekt diep in ons binnenst’: ‘hoor naar Mij,
wees van de zond’ en ’t ongeloven vrij.’
Daarmee zijn w’ in Uw zorg en liefde aangenomen.

U nam bezit van mij; ik heb U aangenomen,
Vol overtuiging neem ‘k Uw liefd’ en diepe troost,
Mijn leven volgt U na, zo vrij en onverpoosd.

Uw woorden zijn mij in mijn hart en ziel gekomen,
in U ontwaak ik ’s morgen, slaap ik ‘s avonds in.
Tot over d’ aardse horizon kom ‘k bij U in

Bij Psalm 119: 57