Dichter: Harder, Frans den - Gebeden Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wil, God, Uw goedheid tot ons keren,
dat w' onze kinderen uw heilsweg leren,
vertellen van Uw liefde voor de aarde,
ons maakte tot mensen die U spaarde.

Uw volk hebt U tot heil verkoren,
steeds maakte U het als herboren
en opgestaan tot vrede en licht
legd' U hun zonden onder Uw genade dicht.

U gaf Uw volk zijn voedsel en zijn water
opdat het in barmhartigheid U later
eren zou en zien naar elk verloren kind,
dat troost en toekomst in Uw armen vindt.

U geeft te eten al wat leeft
en op de aard' zich aan U geeft,
dat vreugde vindt in Uw bestel,
o God der vaderen, van Israël.

Kom, sterk ons nu, in alle talen
van Uwe Zoon steeds te verhalen,
dat U nabij bent in de nood
dat U ons sterkt tot over onze dood
Frans den Harder