Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Heere, wil ook aan mij denken
nu Gij in Uw Rijk gekomen zijt,
wil mij Uw genade schenken
in het heden, en in eeuwigheid.
 
Heere, mag ook ik gaan horen
de woorden die U daar sprak en zei,
want dan ga ik niet verloren:
" ge zult voor eeuwig zijn bij Mij ".
 
Heere, zie mij met gratie aan;
U hebt Uw leven toen gegeven
opdat wij niet verloren gaan;
gedenk aan mij in ’t eeuwig leven.
 
U bent in het eeuwig heden,
in Uw Koningsstad Jerusalem;
laat mij, Heer, daar binnentreden:
om bij U te zijn, zo bidt mijn stem.
 
bij Lucas 23 : 42 en 43.