Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
zoals een hert schreeuwt naar waterstromen
zo schreeuwt mijn hart om U o God
Heere, ik bid U, wil tot mij komen
laat mij niet over aan mijn lot

ik ben een reiziger hier op aarde
er is hier geen blijvende stad
als ik aankom, breng ik U geen waarde
ik heb niets, aan 't eind van mijn pad

dan hoop, o Heer, op Uw barmhartigheid;
wees met mij, in 't aardse leven
mijn hart hunkert naar Uw aanwezigheid
wil mij bemoediging geven

Heer, laat mij de weg hier niet alleen gaan
bij hoop alleen kan 'k niet leven
ook al mag het reisdoel Sion vaststaan
wil mij op reis Uw hulp geven

ik zocht U niet, Gij hebt mij gevonden
verlaat mij niet, o Levensbron
Gij zijt een toevlucht voor ons bevonden
verlaat niet wat Uw hand begon

en als ik dan straks bij U mag komen
zie mij dan in Uw gratie aan
laat mij drinken uit de waterstromen
die komen uit Uw troon vandaan

laat mij U in heerlijkheid aanschouwen
en bij U zijn te allen tijd
Heer, Gij zijt de Rots van ons betrouwen
onze Koning in eeuwigheid


bij : Psalm 42, en Psalm 90;
Jesaja 65: 1;
Hebreeën 11: 9 - 16;
   Openbaring 22 : 1 - 5