Dichter: Beijersbergen-Groot, Diny Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Land dat de voetstappen van Jezus draagt.
Zijn woorden klinkend in woestijnen.
Land dat steeds naar vrede vraagt,
voor de mensheid, voor de zijnen.

Land dat door Gods liefde wordt gezegend,
verguisd, die niet Zijn woorden hoort.
Land waar de milde zegen regent.
Land waar de Heiland werd doorboord.

Land waar bergen en de dalen zingen
van al wat God de wereld geeft.
De heuvelen eens zullen juichen, springen,
omdat de Heiland voor ons leeft.

Al zal de vijgeboom niet bloeien,
de wijnstok niet zijn vruchten vraagt,
God blijft zich toch met u bemoeien
omdat u al Zijn liefde draagt.

Israël, land met zijn vele kleuren,
met liefde dragen wij uw gloed.
Eens zal het wonder hier gebeuren;
Jezus komt hier eens voorgoed.

Israëlzondag