Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Het is eenvoudig niet te willen weten,
ontvluchten deze verantwoord'lijkheid,
in onbezorgdheid, in onwetendheid
treft men geen schuld, men heeft het niet geweten.

In alle onschuld spreekt een rein geweten,
dat vrijspreekt van verkeerde bezigheid.
Gevrijwaard blijven in onkundigheid
verkiezen velen, niets wordt hun verweten.

Hoe meer men vordert, wijsheid men vergaart,
hoe zwaarder wegen keuzes door dit weten.
Oplettendheid betrachten, dat verzwaart,

ook kan men niet doen of men 't was vergeten,
aanspraak'lijk voor verkeerd gedrag bezwaart
't geweten op de weg naar meerder weten.


Lukas 23 : 34   En Jezus zei : "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen".