Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van alle dingen; en in Jezus Christus
Zoon van God, van de Heilige Geest, de Eeuwige
en Zoon van Maria, Hij stierf onder Pilatus.

Hij stond op uit de doden, Hij ging naar de Vader
Hij zit aan God’s rechterhand en Hij komt weer in glorie
en houdt gericht; de Heilige Geest brengt ons nader
tot geloof in Hem, en in God’s eeuwige victorie.

Ik geloof in de eenheid van de gelovigen
die God vergadert, van de einden van de aarde,
en dat Hij de zonden vergeeft aan Zijn heiligen.

Ik geloof dat wie gestorven zijn, zullen leven,
dat Vader Zoon en Geest, aan elk die Hen aanvaardde:
het eeuwig leven, bij Hem en met Hem, zal geven.

bij: de Apostolische geloofsbelijdenis.