Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
de Schrift spreekt over rekenschap afleggen
over wat men als rentmeester heeft gedaan
en dat gebeuren kan men niet afzeggen:
ik kom voor de rechterstoel Boven te staan

daar bij God zullen de boeken open gaan
daar staat wat wij dachten en wat wij deden
ik bid: Heere, wil Uw boek over mij dichtslaan
vanaf mijn geboorte tot en met heden

ik weet: daar is niet zoveel goeds te vinden
wel veel onrecht, ik heb het U beleden
ik wilde niet horen tot Uw beminden

U zocht mij, U wilde mijn schuld ontbinden
U betaalde op Moria mijn verleden
Uw vrije gunst alleen wilde mij vinden

bij : Lucas 16 : 2;
Openbaring 22 : 12 en 13;
Johannes 19 : 30; Jesaj 65: 1