Dichter: Siebel, Nico Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
mijn diepste wezen
buig ik voor U
Schepper van hemel
zee en aarde
Vader van eeuwigheid
Almachtig God

uw grootheid
zichtbaar om mij heen
in het heelal
waarin de aarde ronddraait
de fauna en de flora vertellen
van uw eindeloze glorie

geheim was uw genade
verborgen eeuwenlang
onthuld in Jezus Christus
waardoor de toegang
tot een onfeilbaar God
weer mogelijk is geworden

eenheid met Jezus Christus
als ranken aan de Wijnstok
verwerkelijkt
door de Geest van God
tot onbegrensde
ondoorgrondelijke groei

vanuit onwankelbare grootheid
schenkt U mij
kracht en sterkte door uw Geest
vernieuwt U mij
van dag tot dag
naar uw volmaakte wezen

zo komt U in mij wonen
blijf ik van dag tot dag
geworteld in uw liefde
ontdek ik meer en meer
hoe breed en hoog
de liefde is van Christus

Naar Efeze 3, mysterie en rijkdom in Christus