Dichter: Siebel, Nico Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
het levenssap
vanuit de oude wijnstok adam
die heel mijn wezen
met een virus
heeft besmet
in mijn gevoelens
handelen en denken
brengt mijn
arglistig hart
op kronkelwegen
glibberige paadjes

door U
Heer van het vlekkeloze leven
ben ik verbonden
als een rank aan Jezus
uw geliefde Zoon
hemelse Wijnstok
voert Hij
zijn sapstroom
door mij heen
vernieuwt
en voedt mij
dag aan dag
met zijn volmaakte wezen
geworteld in de Mensenzoon
en door
de Geest van God geleid
kan ik vanuit zijn
ondoorgrondelijke overvloed
aan liefde
en rechtvaardigheid
zijn kracht en sterkte
standhouden
in de gevallen wereld
waar ik leef

daarom buig ik
mijn knieën
voor de Vader die
zijn al eeuwenoude plan
verwezenlijkt heeft
in Christus Jezus
daarom heb ik
nu vrije toegang
tot de Schepper
van het gigantische heelal
waarin de aarde
zijn plaats gewezen kreeg
en ik mag leven

naar Romeinen 6-8