Dichter: Holman, Alie Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Toen Jezus naar de wereld kwam
het nieuwe leven vorm aannam
Hij aan het kruis Zijn leven gaf
nam Hij de last van ieder af
Hij stond weer op vanuit dood
Hij overwon, Zijn kracht is groot.

Hij biedt het nieuwe leven aan
voor ons is Hij die weg gegaan
een ieder die Hem volgt en eert
zich van de oude weg bekeert
mag weten dat Hij er zal zijn
op elk moment, Hij wast ons rein.

Ben jij gedoopt in Jezus naam?
Kom spreek Zijn woorden na, beaam
dat Hij ook jou bevrijding geeft
dat Hij Zijn Geest gegeven heeft
en stap voor stap kom jij vooruit
Gods Geest geeft kracht, een nieuw geluid.

Het is Gods woord die hiervan spreekt
en Jezus die de vloek verbreekt
die ons de weg ten leven wijst
bekering is daarbij vereist
een nieuwe doop, de Heil'ge Geest
een nieuwe schepping, onbevreesd.