Dichter: Lingen, Aagje Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Vol genade is mijn God,
dicht nabij, ja elke dag,
Hij die mij van jongsaf zag,
stuurt getrouw mijn levenslot.
Elke morgen, -neem ik waar-,
staat de Vader voor mij klaar!

Vol erbarmen komt de Heer,
in mijn zwakheid naast mij staan,
ziet mij in Zijn goedheid aan,
schenkt vergeving telkens weer.
Elke morgen, -ik ervaar-,
zijn genade wonderbaar!

Vol geduld is ook de Geest,
dag aan dag geeft Hij mij licht,
op Hem is mijn oog gericht,
voor die God ben 'k niet bevreesd.
Elke morgen -Hij is daar-,
Zijn beloften maakt Hij waar!

Klaagliederen 3:23