Dichter: Boer-Kosmeier, Anita den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Jezus strekte, pasgeboren,
Zijn armen uit naar de herder.
Daarna naar de wijze mannen,
zij kwamen van veel verder.

Zij waren welkom in zijn huis,
werden met lieve lach begroet.
Ze knielden en brachten Hem hulde.
Gingen vervuld met nieuwe moed.

Aan het begin van Zijn werk
opende Hij Zijn beide armen
voor Zijn discipelen één voor één,
die zich aan Zijn liefde warmden.

Vele mensen kwamen naar Hem,
ziek naar lichaam en naar geest.
Hij sprak en strekte Zijn armen,
waardoor de mensheid geneest.

Kinderen naderden tot Hem.
Niet één werd door Hem genegeerd.
Hij sloeg Zijn armen om hen heen,
met Zijn speciale zegen vereerd.

Tenslotte kwam Hij op Golgotha.
Hier opnieuw strekte Hij Zijn armen
voor het betalen van de hoogste prijs.
Hij gaf Zijn leven uit erbarmen.

Nu strek ik mij uit, naar U,
Heer van liefde en erbarmen.
Zie mij in Uw genade aan,
sluit mij liefdevol in Uw armen.