Dichter: Lingen, Aagje Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Het Woord van God,
eens toevertrouwd,
aan Israël
tot hun behoud,
heeft God het eerst
tot hen gebracht,
zij zijn geliefd’ om
‘t voorgeslacht.

Wij, uit de volken,
ver van huis,
biedt God óók ons
een veilig thuis.
Hij gaf daartoe
Zijn Zoon op aard',
díe God is onze
lofzang waard!

Dank aan de Geest
die door Gods Woord,
ons heeft gevonden,
opgespoord.
Nu ingeënt
met Isr'el saam,
op de olijfboom,
prijst Zijn Naam!

O diepe rijkdom,
Wijsheid, kracht,
U heeft dit grootse
plan bedacht!
De tussenmuur
voorgoed geslecht,
door Hem, die Vrede
is en recht.

Jesaja 49:6 - Efeziërs 2:11-19,
Romeinen 3:2; 11:23-36.