Dichter: Dorlas, Lydia (overl.15-11-2017) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Nog eenmaal saam de berg bestijgen
om deel van ’t Goddelijk plan te krijgen.
Nieuw spanningsveld – Dit ogenblik
gaat om Zijn laatste wilsbeschik.
Zijn zegenende handen zeggen,
wat nooit een schepsel kan weerleggen.

Hier wordt Zijn volmacht toebereid
voordat Hij van Zijn vrienden scheidt.
De Trooster komt – Jezus moet gaan
een dikke wolk brengt scheiding aan.
Hemelvaart, deel van Gods werk,
op weg naar de geboorte
van Zijn Pinkster-kerk!