Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Als Jezus de discipelen vertroost heeft
en belooft, dat Hij hun de Heilige Geest geeft.
Zegt Hij: Weest Mijn getuigen en vertelt Mijn woord geregeld.
Niet alleen in Jeruzalem, maar over heel de wereld!

Dan wordt Hij van hun weggenomen,
om van de aarde te worden opgenomen;
naar de hemel, vanwaar Hij was gekomen.
Hij is aan satans aanslagen ontkomen!

Hij werd weggenomen van voor hun ogen, door een wolk,
terwijl twee "mannen" bij hun stonden; keken ze omhoog.
Die "mannen" waren van Jezus de tolk
en zeiden: wat ziet gij omhoog; Hij was onttrokken aan hun oog.

Hij zal weer terug komen op deze aarde,
zoals Hij van de aarde omhoog vaarde.
Nu mag Hij zitten aan 's Vaders rechterhand,
om Zijn kerk te leiden in dit aardse land.

Ze gingen weer terug naar Jeruzalem.
Blijdschap vervulde hun harten,
hoewel het scheiden hun wel smartte.
Maar toch: Blijdschap, want hun hart was vervuld met Hem!