Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hij voer ten hemel op; alleen
En liet Zijn discipelen achter, hier beneên.
Maar met de belofte: Ik kom weerom!
Eerst zullen jullie de Heilige Geest ontvangen.
Laat tot dan, Jeruzalem jullie adres zijn; kortom,
Vragen, daar waren ook zij mee bevangen.
Als Jezus dan zegt; dat zij niets behoeven te weten,
Anders dan, wat God heeft geopenbaard, dan is er reden,
Reden voor de discipelen, op te heffen; hart en hoofd.
Terug komen zal Hij, dat heeft Hij beloofd!