Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Jezus, zei Gabriël haar, zo moet Hij heten
Een hemels Kind nedergedaald in schaam'le stal
Zoon van God, die Gods werken deed, groot in getal
Uit de dood opstond, op leven heeft gewezen
Stralend bewees dat men geen dood heeft te vrezen

Heelmeester en wonderdoener met Vader's macht
Echter van Zijn Vader kreeg Hij deze opdracht :
Teken van leven geven, de dood moest ontkracht

Licht brengen de mens die lang God was vergeten
Ik ben het Licht der wereld, verkondigde Hij
Compassie en vergeving, dat predikte Hij
Het Licht bescheen onze geest voor verlichtend zicht
Toen Hij verscheen in het eeuwige Levenslicht
Joh.12:46  Ik ben een Licht in de wereld gekomen, opdat al wie in Mij gelooft, niet in duisternis blijft
Joh.12:50  Ik weet dat Zijn opdracht het eeuwige Leven is. Wat Ik dus spreek, spreek Ik zoals de Vader het Mij gezegd heeft