Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De eeuwigheid is in ons hart gelegd,
in het boek Prediker staat dat te lezen;
over een einde hier wordt niets gezegd,
dat was er niet, en ‘t zal er niet weer wezen.

Het was er niet, toen, in de Hof van Eden
wij waren daar bekleed met heerlijkheid,
daar was geen tijd, daar was een eeuwig heden;
verleid kozen we voor verlorenheid.

En zo komt er een eind aan ’t aardse leven;
achter die tijd ligt dan de eeuwigheid,
Heer, wil ons daar een goede ingang geven.

Wij komen in Uw tegenwoordigheid,
wij bidden U: geef ons het eeuwig leven
dat U voor al Uw kind’ren hebt bereid.

bij: Prediker 3 : 11; Psalm 8 : 6;
Hebreeën 2 : 7; I Corinthe 2 : 9.