Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Het wordt avond, de dag is weer voorbij,
een dag er af,van dagen die we kregen
waarin we leefden, u en ik en wij;
we mogen vooruitzien, op hoop van zegen.

Een dag voorbij: ‘t brengt De Dag naderbij
de dag dat onze Heer zal wederkomen;
in glorie en met majesteit komt Hij,
dat is God’s plan, ’t wordt uit de Schrift vernomen.

Dan zullen wij Hem zien, in alle breedten
volgen eng’len op witte paarden Hem
Die afrekent met wie zich vijand weten.

Wie naar Hem uitzien, leidt Hij naar ’t Vaderhuis,
die vaste weg voert naar Jerusalem
naar Eden’s Hof der Hoven: Hij brengt ons thuis.

bij: Mattheüs 24 : 30 b en 31; Openbaring 1 : 7;
Openbaring 19 : 11 - 16; Johannes 14 : 1 - 4;
Jesaja 35 : 8 - 10; Openbaring 22 : 1 - 5.