Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
wolken aan de hemel, we zien ze staan
we hopen dat ze nader gaan komen
waarbij dan de hemel open zal gaan
en klank van God’s bazuin wordt vernomen

dan zien wij onze Heer in Zijn heerlijkheid
aan het hoofd van hemelse legermachten
dat is het einde van onze aardse tijd
voor allen die Hem tot hun heil verwachten

wat een glorie voor de Heer op die Grote Dag
de Koning der Koningen en Heer der Heeren
de banier der volken, zo luidt Zijn Koningsvlag

een niet te tellen schare staat rondom Zijn troon
om Het Lam dat hen vrijkocht, eeuwig te eren
de Heer Jezus Christus, God’s eengeboren Zoon

bij: Daniël 7 : 13 en 14; Mattheüs 24: 30 en 31;
Hebreeën 9 : 28; Jesaja 11: 10;
Openbaring 7 : 9 - 17.