Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
ik zie de hemel open gaan
en ‘k zal ‘t met blijdschap gadeslaan
want ik verwacht aldaar vandaan
God's legermacht met Koningsvaan

en ' k zie het nu gebeuren gaan
daar is de Heer, Hij rijdt vooraan
met engelen die naast Hem staan
met hun fel zwaard rijden zij aan

God' s tegenstander gaat er aan
hij had zijn leger wel klaar staan
om naar Jerusalem te gaan:
vergelding wordt aan hem gedaan

verraad aan God deed hij ons aan
ziekte en dood kwam in ' t bestaan
in God's gericht komen te staan
en zo door schuld verloren gaan

hij dacht: ik ben niet te verslaan
mijn legermacht zal er voor gaan
ik zal de Koningsstad ingaan
en daar zal ik als koning staan

hij wil dat, maar zo zal 't niet gaan
het hemels leger valt hem aan
en voor hen heeft hij geen bestaan
hij met zijn leger gaat er aan

de Koning zal Zijn Stad ingaan
daar zal Zijn troon voor eeuwig staan
Hij heeft aan al God’s recht voldaan
glorie rondom Zijn Koningsvaan

het ligt vast, van eeuwigheid aan
zo heeft de Heere het gedaan
en niemand doet daar af of aan:
God neemt ons als de Zijnen aan

zie de poorten wijd open staan
daar zullen onze voeten gaan
als wij God’s Gouden Stad ingaan
daar heffen wij het loflied aan

want zie, God’s nieuwe dag breekt aan
het paradijs zal open gaan
wij zullen bij de Heere staan
eeuwig bij Hem en met Hem gaan

bij : Openbaring 21 en 22