Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
wat een morgen zal dat wezen
die wij allen tegemoet gaan
het staat in de Schrift te lezen
die werk’lijkheid komt er nu aan

wat een feest staat ons te wachten:
de Koning komt terug naar hier
aan het hoofd van eng’lenmachten
zie Zijn gouden Koningsbanier

al het onheil wordt verdreven
God’s tegenstander gaat er aan
God zal hem zijn vonnis geven
het is voorgoed met hem gedaan

God heeft de tranen gelezen
Hij heeft ze in Zijn boeken staan
verdriet zal er nooit meer wezen
al die dingen zijn weg gedaan

wij krijgen onsterfelijkheid
en ook zij die zijn ontvallen
zijn bij de Heer in eeuwigheid
in Zijn boek schreef Hij ons allen

Hij herstelt Zelf alle dingen
het wordt weer als in Eden’s hof
daar de Heere weer omringen
in Sion zingen wij Zijn lof

wat een morgen zal dat wezen
als wij rondom de Heere staan
‘t geldt voor nu en voor na dezen
als wij Jerusalem ingaan

bij : I Corinthe 16 : 21 B;
Openbaring 19 : 11 - 16 ,
alsmede 21 en 22