Dichter: Haar, Anton van der (overl. 24 jan. 2013) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wanneer de bliksem uit het oosten
het licht in ’t westen heeft bereikt
komt de Zoon des mensen weder
met grote macht en heerlijkheid

Met groot bazuin en engelenkoor
de grote Morgen is gekomen
Gods kinderen geopenbaard
en in Zijn armen opgenomen

Die hem verwachtten bidden zacht
geschreven tekens op hun hoofd
zij zullen zijn aan God gelijk
de overwinning was beloofd

Zij stonden in het boek des levens
hun namen geenszins uitgewist
de doden stonden op de velden
hadden hun naasten zo gemist

Wat de mens zaait zal hij oogsten
de zondaars slaan zich op de borst
ver weg is nu hun ijdele waan
de engelen brengen scheiding aan

De satan wordt gekerkerd en gesmoord
Hij zal vergelden zingt het Hemels koor
vergelden zal hij een ieder op zijn daden
eenvoudigen van geest, zij gaan de and'ren voor

Zij drinken van de boom des levens
het Hemels Paradijs is ingewijd
Hij zal daar alle tranen van de ogen wissen
en heeft een plaats voor ons al voorbereid
Anton van der Haar


Reacties  

#1 Justus A. van Tricht 14-05-2007 23:16
Mooi gedicht mooie woordkeuze
goed van stijl en inhoud.