Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
VAN DE PASTOR van de gedichtensite.nl

Gods ultieme liefde kreeg gezicht in deze kleine baby, Christus Jezus Zijn Zoon, die zich offerde als losprijs voor ons. Brengen wij Hem dan onze offergaven: de liefde van ons hart, onze ziel en ons verstand, samen met onze naastenliefde. Moge ons “ere zij God in den hoge” tot in den hoge doorklinken en Hem verblijden.
Ik wens allen een innig Kerstfeest rondom de Kribbe.

Overweging Matteüs 22:36-40
 

"uw pastor van de gedichtensite.nl José Consemulder.
(u kunt u mij hier  hier>>>>  via het formulier bereiken.)"