Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Voor velen breekt de vakantieperiode aan. Misschien gaat u weg (dan wens 
ik u graag een fijne tijd) maar misschien ook niet omdat u de financiële 
middelen ontbreken of omdat u niet in staat bent.
Of u weggaat of thuis blijft maakt voor God geen verschil, Hij is u nabij in 
voor- maar zeker ook in tegenspoed. En dat wil ik u graag bovenal 
toewensen, Gods nabijheid, want niets kan ons scheiden van Zijn liefde. 
Moge, waar we ook zijn, ook niets Hem scheiden van onze wederliefde.

Overweging: Romeinen 8:35-39