Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wij hebben als spreekwoord: wat u niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet.
Jezus zegt dit anders: gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo. Dat is een actievere benadering die niet alleen om een nalaten van negatieve zaken vraagt maar zich uitstrekt naar een actief positief geven.
De eerste benadering is niet verkeerd maar de Zijne zal meer liefde genereren, liefde die deze wereld zo hard nodig heeft.
 
Overweging: Lucas 6:27-38