Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

VAN DE PASTOR

Het zijn de maanden van het aftreden. De paus, de koningin, of je er wat mee hebt of niet toch zijn wij getuige van historische gebeurtenissen. Laten we voor beiden en hun opvolgers bidden dat het “zo waarlijk helpe mij God almachtig” tot wasdom komen zal. Naast gebed voor diegenen die ons zeer nabij zijn, is ons gebed ook naar Gods wens als het gaat om koningen en hooggeplaatsten.

Overweging: I Tim. 2:1-5


"uw pastor van de gedichtensite.nl José Consemulder."

(u kunt de pastor hier>>>>  via het formulier bereiken.)