Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Een leven nog in de bloei is tot een einde gekomen. Zijn moeder, echtgenote en twee kleine meisjes en familie voelen diep verdriet en gemis. Een land leeft mee.
Intens triest is dit hele gebeuren, het ongeluk, de coma en het overlijden.

Woorden doen geen recht en recht voelt hier krom. Moge Friso rusten in Zijn vrede aan het hoogste Hof en moge allen die in rouw gedompeld zijn zich gedragen weten door Zijn liefde.

"uw pastor van de gedichtensite.nl José Consemulder." (u kunt de pastor hier>>>> via het formulier bereiken.)