Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Voor velen wordt het helaas geen fijne decembermaand. Er is lijden en gemis op zoveel fronten en in zoveel delen van de wereld dat er mogelijk zelfs een schaduw hangt over het Kerstfeest. Jezus werd geboren in een wereld die onrustig was en werd beheerst door tirannie en wij vieren het Kerstfeest nu eveneens in een wereld die de weg kwijt is en een mensheid die zucht onder terreur. Het hield onze God toen niet tegen om op aarde te komen om ons te verlossen van zonde en de dood te verslaan, het houdt ons nu niet tegen om Zijn naam te loven en ons te verenigen rondom die kleine kribbe die stond in Bethlehem.
Laten wij, als Christenen, onze stem laten horen als wij onze Heer prijzen en onze gebeden uitspreken voor allen die het zwaar hebben, dichtbij én ver weg en ons realiseren dat:
“wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen” (psalm 91).

Ik wens u van harte een innig Kerstfeest en een 2016 waarin Hij u Zijn rust geeft en waarin de bede “Uw Koninkrijk kome” bewaarheid moge worden.

"uw pastor van de gedichtensite.nl José Consemulder."
(u kunt de pastor hier>>>> via het formulier bereiken.)