Dichter: Redactie Gedichtensite Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zo af en toe krijgen wij een reactie over de ingezonden gedichten en de fouten die in de gedichten staan.
Graag wil ik over onze werkwijze één en ander vertellen.

Als een nieuwe auteur zich aandient worden deze gedichten niet gelijk geplaatst. Eerst worden gedichten “gekeurd”. Mocht de auteur fouten in zijn/haar gedicht hebben dan worden deze verbeterd. Ook worden er soms enkele tips gegeven om een beter gedicht te schrijven. Hebben ze drie goede gedichten geschreven dan krijgen zij een toegangscode en kunnen ze rechtstreeks de gedichten inzenden.

Hoe werken wij bij de gedichten die rechtstreeks worden ingezonden?

De fouten die in de gedichten zitten worden NA het plaatsen er uit gehaald.

Als een gedicht ingezonden wordt kan het gebeuren dat er voor het gevoel of werkelijk fouten in zitten.
Deze fouten proberen wij er uit te halen om de gedichten zo goed mogelijk op de site te hebben.
Problemen bij het corrigeren:

1e wat is een goed gedicht
2e wat zijn fouten
3e verschil van mening
4e tijdsduur tussen inzenden en verbeteren

1e Wat is een goed gedicht
Hierover zijn de meningen verdeeld. 
Over het algemeen wordt gesteld dat een goed gedicht een gedicht is die ook iets openlaat voor de lezer. Met andere woorden er moet worden nagedacht over een gedicht het moet geen compleet verhaaltje zijn. 
Het voordeel bij een gedicht waar over moet worden nagedacht is dat het over het algemeen de aandacht van de lezer trekt en vast houdt.

2e Wat zijn fouten:
Onder fouten verstaan we taalkundige fouten bv d waar t moet staan, ei waar ij moet staan, de waar het moet staan, hun waar hen moet staan enz.
Deze fouten worden door ons gecorrigeerd. Hierbij sturen wij niet altijd een mededeling aan de auteur omdat we dan erg veel mails moeten verzenden. Als er meerdere fouten in een gedicht staan krijgt u hier over het algemeen een mail over.
Het is dus verstandig om zo af en toe even te kijken of het ingezonden gedicht gelijk is aan het gedicht dat u op uw pc hebt staan.
Van enkele dichters weten we dat zij de gedichten ook elders publiceren.

In dat geval geven wij het meestal wel even door.

3e Verschil van mening over fouten
De dichter heeft een grote vrijheid wat betreft het geschrevene.
Als er volgens ons een fout in een gedicht staat kan het gebeuren dat de dichten het anders bedoeld heeft dan wij het lezen.
Bij twijfel nemen we vooraf contact met een dichter op om dit te bespreken. Mochten de meningen hierover uiteenlopen dan nemen we altijd contact op met een instantie die ons hierover kan informeren.
De uitkomst hiervan is bindend voor onze site.

4e Tijdsduur tussen inzenden en verbeteren.
Een gedicht wordt door de auteur na het krijgen van een toegang rechtstreeks op de site geplaatst.
Het gevaar daarvan is dat er fouten in kunnen staat. Ongetwijfeld zult u wel eens zo’n gedicht tegenkomen.
Wij halen gemiddeld per dag tussen de 5 en 10 fouten uit de gedichten.
Omdat wij niet fulltime hier aan werken maar op vrijwillige basis dit werk doen en zo ook onze eigen werkzaamheden hebben kan niet elke fout er onmiddellijk uitgehaald worden.
De tijdsduur tussen inzenden en nakijken verschilt daardoor. Mocht er na een week nog een fout in zitten dan hebben wij die over het hoofd gezien.
Wij krijgen soms een opmerking dat we fouten laten staan. De oorzaak hiervan heb ik hierboven omschreven.
Een enkele keer krijgen wij een mail over een fout die nog in een gedicht staat. Daar zijn wij blij mee. Meedenken en meelezen is een goede zaak.
Wij proberen zo nauwkeurig mogelijk te werken maar het blijft mensenwerk en als er veel gedichten ingezonden worden kan het voor komen dat ook wij er overheen lezen.
Als u vragen heeft over een taalkundig probleem kunt u ons altijd benaderen.

De correctrice.