Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

HANS LAMBRECHTS (dichter van gedichtensite) uitgeroepen tot:
STADSDICHTER van ELBURG

De gemeente Elburg heeft een stadsdichter benoemd. De keus is gevallen op dichter-journalist Hans Lambrechts. De stadsdichter gaat ongeveer acht keer per jaar een gedicht maken. De benoeming van Hans Lambrechts geldt voor een jaar. Hierna volgt de benoeming van een stadsdichter voor drie jaar.De stadsdichter kan zowel op eigen initiatief als op verzoek in actie komen. De aanleiding voor het opstellen van gedichten betreft een bijzondere gebeurtenis in Elburg. Dat kan bijvoorbeeld Koninginnedag of Bevrijdingsdag zijn, maar ook een cultureel evenement als de Botterdagen, de opening van een bijzonder gebouw of een ingrijpende brand.

"Ik vind het een mooi initiatief", zo motiveert Hans Lambrechts (47) zijn besluit om 'ja' te zeggen tegen het verzoek om stadsdichter te worden. "Eigenlijk wilde de gemeente Elburg een stadsdichter voor drie jaar benoemen. Ik ben daar niet de beste kandidaat voor omdat ik zelf niet in Elburg woon. Wel heb ik vele jaren, als journalist van de Zwolse Courant, in Elburg gewerkt en vind het leuk om de aftrap te verrichten. In het komende jaar zal ik ook een adviserende rol vervullen in de zoektocht naar en benoeming van een opvolger".

Bundels
Hans Lambrechts is al vele jaren als dichter actief. Hij won op jeugdige leeftijd reeds een dichtwedstrijd voor middelbare scholieren, heeft twee eigen bundels gepubliceerd en medewerking verleend aan een gecombineerd Nederlands-Belgische dichtbundel. Ook publiceert Lambrechts regelmatig eigen werk op internetsites en men heeft al meerdere keren muzikaal op zijn gedichten van zijn hand geïmproviseerd.

Journalist
Hans Lambrechts woont in Hattem, maar kent Elburg goed. "Ik kom er nog steeds graag. Het is een prachtige gemeente, met veel aandacht voor kunst en cultuur, en een stadsdichter past goed in dat plaatje." Lambrechts, die inmiddels voor de landelijke nieuws- en sportzender Radio1 werkt, benadrukt dat hij ook open staat voor bijdragen op verzoek.

"Stel dat een school in de gemeente Elburg van plan is een poëzieproject te organiseren, dan ben ik uiteraard graag bereid mee te denken over de opzet of langs te komen tijdens de uitvoering. Over een paar maanden weet hopelijk iedereen in Elburg me te vinden".