Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De redactie is naarstig op zoek naar nieuwe juryleden. Dhr. de Vries en mevr. Offereins (twee lezers die regelmatig de gedichtensite bezoeken), stoppen er vanwege andere drukke werkzaamheden mee. Wij willen hen nogmaals via deze weg hartelijk bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren.
Wilt u als lezer van de gedichtensite zitting in de jury nemen, dan roepen wij u op, contact met ons op te nemen en ons te vertellen wat uw affiniteit met christelijke gedichten is en waarop u de gedichten zou beoordelen en/of waarom u denkt dat u goed in staat bent gedichten te beoordelen.
Wij vragen dichters van de gedichtensite om niet te reageren , maar zoeken bewust lezers van de gedichtensite die geen connecties met de dichters van gedichtensite hebben.
Een geheel onpartijdige jury die geen van de dichters kent, zodat er in een keuze voor een gedicht geen belemmering is en alles eerlijk verloopt.U kunt voor opgave of meer informatie contact opnemen met de coördinator van de jury, mevr. Ina van der Welle. Zij stuurt de jury aan, zorgt voor een goed verloop en zorgt dat de uitslag steeds op tijd bekend gemaakt kan worden. Zij stemt zelf niet mee, omdat zij ook dichter van de site is, zij stuurt alleen aan. Hier >>>>>> kunt u haar benaderen.