Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Hierbij willen wij aan alle lezers en auteurs het volgende onder de aandacht brengen betreft de bedoeling van en de werkwijze voor de reacties. Reacties mogen door iedereen gegeven worden, zowel door dichters als lezers van de gedichten.

Om van elkaar te leren en elkaar aan te sporen tot het schrijven van inhoudelijk en taalkundig goede gedichten mag er op de gedichten gereageerd worden met in achtneming van de volgende regels.

1 Een reactie mag niet beledigend zijn

2 Een reactie dient opbouwend te zijn

3 Theologische discussies zijn niet toegestaan, dit is niet relevant voor de stijl en opbouw van een gedicht. Aangezien dit een religieuze gedichtensite is, mogen er wel vragen over de inhoud van het gedicht gesteld worden met betrekking tot het geloof, maar zonder dat dit een discussie over het geloof opwerpt of dat men zijn eigen mening als enige waarheid naar voren brengt. Iedereen is immers vrij om te geloven op zijn eigen manier, dat heeft men van elkaar te respecteren. Indien men in zijn/haar reacties elkaar niet in het geloof respecteert, wordt de reactie verwijderd.

4 Het is toegestaan om bij een autobiografisch gedicht over verdriet, verlies, rouw etc. bemoedigende woorden aan de auteur te schrijven. U moet zich wel realiseren dat dit soort reacties over de hele wereld gelezen kunnen worden. Realiseer u dat een gedicht dat over verdriet, verlies, rouw gaat, niet altijd autobiografisch is en als u een dichter bemoedigende woorden wilt schrijven, u wel zeker moet weten dat het gedicht ook over de dichter gaat. 

5. Een reactie moet altijd over het gedicht zelf gaan, daarnaast mag er natuurlijk best een groet, bedankje, een vraag of iets dergelijks geschreven worden aan de auteur.

 6. Een in te dienen reactie dient u te controleren op schrijffouten. Het maken van schrijffouten geeft een slordige indruk op de site.


Reacties die niet voldoen aan bovengenoemde regels worden verwijderd.

Plaats s.v.p. in reacties op een gedicht geen opmerking over een taalfout, dit kunt u ook aan de dichter zelf of aan de correctrice doorgeven.

Wilt u geen reactie op een ingezonden gedicht, dan kunt u bij het inleveren van uw gedicht op de knop JComments Off onderaan het formulier klikken. Ook kunt u reacties die u niet wilt, na het inloggen verwijderen. 

 


REACTIES TOT EN MET 2010 WORDEN VERWIJDERD1

De reacties bij gedichten blijven niet langer allemaal op de site staan. De reden is de privacy van auteurs. 
De reacties staan al meer dan 20 jaar op de site, sommige auteurs zijn overleden, 
andere auteurs of hun familieleden willen niet zo lang geconfronteerd blijven met oude reacties en opmerkingen. 
Daarom heeft de redactie het volgende besloten: De reacties t/m het jaar 2010 èn de anonieme reacties worden verwijderd. 
Reacties die u zelf wilt bewaren, zult u dan ook zelf moeten opschrijven of via een printscreen moeten bewaren. 
Ten overvloede: na het inloggen heeft u ook zelf de mogelijkheid om uw reacties te verwijderen.