Dichter: Pintus, Michèle Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
In altruïsme en met eerbied
Door pure liefde en in trouw
Zoals bezongen in Hooglied:
"Eender de man en de vrouw"
 
Niet uit genoegen en uit lust
Doch intiem en hartstochtig
Nooit op eigenbelang berust
Noch jaloers en achterdochtig
 
Hoogachtend en met respect
Zonder dwang, eensgezind
Met manco’s en imperfect
Wil ’n vrouw worden bemind
 
 
(Hooglied 2:7
‘Wek de liefde niet,
laat haar niet ontwaken,
voordat zij het wil’)