Dichter: Dorlas, Lydia (overl.15-11-2017) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Zeg stel je eens voor hoe het was met de bruid
en de bruidegom in Kana.
Ze namen een besluit en ze vroegen de Heer:
‘Komt U ook op ons feest in Kana?’
En... waarom ze dat deden was:
Ze hadden Hem lief.
Ze verwachtten Zijn zegen
alles zeer inclusief.
Want... met Hem komt de belofte
maar... alles op Zijn tijd.
En de bruid en de bruidegom hielden hun harten
hun huis en hun harten voor Jezus toebereid.
 
Zeg stel je eens voor hoe het was rond die tijd
vlak voor ‘t bruiloftsfeest in Kana.
Ze maakten hun programma: ‘t zat goed in elkaar
voor hun bruiloftsfeest in Kana.
Ze dachten aan zoveel... en dat was wel heel wat:
De koek met kaneel en de wijn in het vat.
En ze nodigden Jezus als de kroon op hun feest.
In de bruid en de bruidegom groeide een vreugde:
Een diep-heilige vreugde, zoals nooit nog was geweest.
 
Zeg stel je eens voor hoe het was op dat feest
op dat bruiloftsfeest in Kana.
Daar was dankbare vreugde en vrolijk gelach
op dat bruiloftsfeest in Kana.
Maar... opeens werd het stil... en ze wezen op Hem!
‘De wijn die is op!’ zegt Maria met klem
en tot de bedienden: ‘Doet alles wat Hij zegt!’
En een ogenblik later, toen ze vulden de vaten
met slechts doodgewoon water.
Zie, het water dat werd wijn.
 
Weet je vrouw, weet je man, dat dat nu ook nog kan
ook al woon je niet in Kana!
Laat de Heer binnenkomen en je water wordt wijn
en je brood wordt hemels manna.
Want het wonderst geluk voor elk huwelijk is Hij
Hij moet bij jullie blijven.
Zet je hart voor Hem vrij,
Houd je huis voor Hem leefbaar.
Oh, draag je huwelijk tot Hem aan
waar Hij ‘t raakt met Zijn zegen,
kom je ‘t wonder weer tegen!
Elk geluk, zo verkregen,
dat heeft recht om te bestaan!

(naar Joh. 2:1 t/m 11)