Dichter: Beijersbergen-Groot, Diny Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Gods woning heeft geen hoge drempel.
Hij wil u graag ontvangen.
Het is Zijn heiligdom, Zijn tempel,
laten we gaan met vrolijke gezangen.
Kom ga met ons en doe als wij,
en wandel met ons naar Gods woning.
Blijf niet aan de kant, stap niet opzij,
de Heer ontvangt ons als een koning.

In Gods woning klinken de gezangen
van hen die opgaan naar het licht.
Die Zijn nabijheid graag ontvangen;
ontmoeting voor Zijn aangezicht.
De muren dragen eeuwen al de woorden:
'Mens kom bij mij, Ik blijf je trouw.
Fundamenten dragen de akkoorden
in het bericht: Ik houd van jou.

Ja Gods woning draagt het leven
en verzamelt hen die willen horen.
Het eeuwig woord aan ons gegeven,
van een kind voor ons geboren.
Komt verwondert u hier mensen
en ontvangt dit blij bericht.
In Gods huis vervagen al uw wensen,
hier zien wij stil het nieuwe licht.

Het huis van God wordt steeds gedragen
door de mens die naar Hem hoort.
Binnengaat met duizend vragen
en verlangen naar Zijn Woord.
Klokken roepen met hun blijde tonen:
'Mens ik vraag je kom tot mij.
God wil bij de mensen wonen.
Kom, wees welkom en wees blij.

Ja Gods woning mag een thuis zijn,
door de eeuwen heen Zijn heiligdom.
Waar men komt met vreugde of met pijn.
Waar God zegt: 'Ik ben er mens, o kom.'
Vrolijk klonken Israëls psalmen.
Vol blijdschap trokken ze naar 't heiligdom.
Laten wij de Heer begroeten met de palmen
en zeggen: O Heer Jezus, kom o kom.