Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
* Stille nacht, heilige nacht  *
   In deze o zo blijde nacht, lieve Heer
   Dat U ter wereld werd gebracht
   Heiligen wij U eens te meer

* Alles slaapt, sluimert zacht  *
   Wilt U Uw licht laten schijnen, Heer
   Over heel de mensheid deze nacht
   Laat zacht Uw lichtmantel neer

* Eenzaam waakt het hoogheilige paar *
   Verlost allen die eenzaam zijn, Heer
   Verbindt eenieder met elkaar
   Er is zoveel leed en zeer

* Lieflijk Kindje met goud in het haar *
   Belooft ons een gouden toekomst, Heer
   Van harmonie in woord en gebaar
   Overlaadt ons met liefde méér

* Sluimert in hemelse rust *
   Schenkt ons hemelse vreugd, Heer
   Dat ieder geweld wordt gesust
   En we in vrede leven weer

* Zalig in hemelse rust *........................

*  De eerste regel van ieder vers wordt gezongen