Dichter: Holman, Alie Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Loop jij op die weg van vrede
die tot stand kwam in Gods hart
toen Hij zag hoe jij verdwaalde
meegesleurd door zond’en smart?

Loop jij op die weg van vrede
en ben jij je wel bewust
dat de Vader vol van liefde      
schonk Zijn Zoon voor vreed’ en rust?

Loop jij op die weg van vrede
knielde jij ook in die stal
bij de kribbe, bij het kindje
de Verlosser van ’t heelal?

Loop jij op die weg van vrede
legde jij al bij het kruis
al jouw zonden en problemen
ben jij reeds op weg naar Huis?

Loop jij op die weg van vrede
opwaarts naar het hemelrijk
waar de Zoon en ook de Vader
bouwen aan het Koninkrijk?

Jij mag ingaan bij de Vader
en mag wonen bij de Zoon
lopen op die weg van vrede
eeuwig leven wordt jouw loon.

Wanneer jij oprecht geknield hebt
Hem erkend hebt als de Heer
- de bekroonde, Gods geliefde -
krijg jij vrede zondermeer.