Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Een hemels Kind, stil in een stal geboren,
had voor de wereld ooit een mooie droom,
een vredeswens die, door de mens verloren,
naar één woord hoorde, één akkoord: Sjaloom.

Hij liet Zijn liefdeslicht vol liefde gloren,
bewoog met Zijn betoog de mensenstroom
en gaf Gods woord door aan die wilden horen,
deed wonderwerken godvruchtig en vroom...

De wereld is gedompeld in het donker,
het vredeslicht, verduisterd, haast gedoofd,
is nu nog nauwelijks een flauw geflonker.

Sjaloom ! Laat hoog opvlammen ons geloof
in vrede, dat ons licht frank en fraai flonkert,
en oplaait  't vredesvuur in hart en hoofd !