Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Sjaloom !  Een teken van de vrede,
bij ons te zien, bij mensen van de rede.
Maar evenzeer een oorlogsstaat,
door mensen zo vervuld van haat.

Sjaloom ! Vaak is het slechts een groet,
die vreugde geeft, als men elkaar ontmoet.
Mensen, zo vol met idealen,
die warmte en blijdschap uit doen stralen.

Sjaloom !  Het geldt soms één moment,
waarop je kiest, je aandacht wendt
en eervol omgaat met een mensenleven.
Helaas, te vaak duurt het slechts even....

Bidden wij samen dit gebed,
dat wereldwijd tot denken zet:
"Ach, lieve Heer, U straalt van verre,
licht ons weer bij door Uwe sterre !

Dan wordt de wereld wonderbaar,
de mensheid als een engelenschaar'
Help ons de wapens af te leggen,
en dat wij meer Sjaloom gaan zeggen".
----------------------------------------------------