Dichter: Holman, Alie Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Heer laat ons van vrede spreken
van het Licht dat kwam die nacht
want nu oorlog uit blijft breken
en de liefde is geweken
ontbreekt vaak de kracht.

Heer laat ons met liefde geven
vrede is voor iedereen
maar de noodkreet van dit leven
-oorlog laat de aarde beven-
echoot door ons heen.

Heer laat ons van vrijheid zingen
lied van vrede voor de mens
help ons angsten te bedwingen
soms lijkt 't hart uiteen te springen
angsten zijn intens.

Maar als wij voorgoed gaan zwijgen
niemand nog van vrede hoort
omdat duisternis blijft dreigen
hoe kan 't Licht dan overstijgen
Heer U gaf Uw woord.

Zie de angsten en het klagen
't einde lijkt soms zo dichtbij
help Uw vrede uit te dragen
't Christuskind ondanks de vragen
vrede zet ons vrij.

Laat ons steeds in liefde blijven
delen Heer Uw kostbaar licht
liefde kan de haat verdrijven
zal geschiedenis gaan schrijven
geeft de mensheid zicht.