Dichter: Lingen, Aagje Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Een vredebode reist naar Juda’s land
met ’t blijde nieuws uit hemelse regionen,
om beden van Gods kind’ren te belonen,
de weg van vrede wijst, die ‘t volk omspant.

De vredebode kwam naar Nazareth,
om ’t wereldnieuws van redding te verkonden
en heeft een jonge vrouw bereid gevonden,  
gezegend en door God apart gezet.

Een vredebode bij een droevig man,
die kwaad gerucht vernam van zijn verloofde,
dat hem van zekerheid en rust beroofde,
God gaf hem in een droom Zijn vredesplan.

Een vredebode kwam in Efratha
in ’t veld, bij herders om goed nieuws te brengen,
toen daalden eng’len neer, om zich te mengen
in  ’t lied van welbehagen en genâ.

Ook jij mag vredebode zijn van God,
de blijde boodschap door de wereld dragen,
naar allen die naar rust en vrede vragen,
het Kind van Bethlehem is Vredevorst !

Jesaja 52:7