Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De wereld bloed uit zoveel wonden,
wat duizenden reeds ondervonden.
Het is zelfs zo...dat ook de kinderen
geen reden zijn, geweld te minderen.

Maar op een zeker omslagpunt,
wordt ons de Vrede tóch gegund.
Hij komt: de grote Dag des Heren,
dan zal God alle onheil keren.

Hij laat Zijn schepping niet alleen,
Hij komt en ziet al ons geween.
Hij troost gewonde mensenharten,
ook 't Christuskind werd Man van smarten.- 

En in ons hart fluistert een lied,
de wetenschap dat God ons ziet,
geeft aan geloof een vérgezicht:
Dank God, Hij is ons blijvend Licht !