Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ze dankt God voor het slapend Kind in vrede,
die verre reis was zwaar, haast niet te dragen,
nu Hij er is, wil ze Hem bij zich dragen,
haar hart vervuld van een gevoel van vrede.

Maria koestert 't Kind, het Kind van Vrede,
dat is gekomen om de last te dragen
van Gods volk dat elkaar niet kon verdragen,
stil bidt ze voor dit Kind omringd door vrede.

Hij, die de zwaarste last heeft moeten dragen,
verbleef Zijn leven lang in deze vrede.
Niet slechts met Kerst, nietszeggende verdragen,

ontvangt men de zo lang verlangde vrede.
Zijn liefdevolle voorbeeld leert verdragen,
verdraagzaamheid en liefde geven vrede.