Dichter: Jong-Idzinga, Annigje de Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

In eenheid verweven
in die onzegbare Naam
die grenzen overstijgt
omdat zij Liefde is

In vriendschap verenigd
in die unieke band
die alle mensen verbindt
omdat zij Oneindig is

Godsgeheim:
Ondoorgrondelijk groot
en ons rakelings nabij
in elk schepsel
dat blijft vertrouwen
op de kracht van het Licht
dat in een weerloos kind
tot ons gekomen is