Dichter: paauw, jannie de Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


God heeft de hemel leeg gegeven.
Hij schonk ons Hem
die Zelf de Vrede is.
Maar wij hebben de Vredevorst begraven
onder het sparrengroen
het klatergoud
de rijk gevulde dis.


En in de wereld
klinkt nu dag en nacht de bede
geef vrede Heer geef vrede.


O Vader als de ogen opengaan
als we begrijpen wat U voor ons hebt gedaan,
als wij dan U, de Heer der Heren
weer gaan bedanken, loven, eren,
ontvangen wij het antwoord
op die bede.
U bent de Vredevorst
en U bent onze Vrede!
jannie de paauwuit de bundel; Laat los, houd vast